bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 19
WhatsApp Image 2021-06-10 at 10.20.35.jpeg

Schoolreis (op school)

Ook het schoolreisje was dit schooljaar anders dan normaal door alle Corona-maatregelen. Om het schoolreisje dit jaar helemaal niet door te laten gaan was natuurlijk geen optie voor het team van De Nieuwe Weg. Samen met de OR hebben we een programma gemaakt met allerlei leuke activiteiten.

 

Voor de groepen 1 t/m 6 was er een heuse bioscoop inclusief popcorn, een luchtkussen, kermis en lasergames. Groep 7 en 8 gingen survivallen bij Lex Thoen Events. Het weer was op deze dag fantastisch, dit was uiteraard een cadeautje! Als afsluiting kregen alle kinderen een lekker ijsje. Wij kijken terug op een zonnige en vooral fantastische dag! Marcel en Melissa van DecoImprove, Marcel en Patricia van de Verhuurbrigade, Huub van Leeuwen, Paul van Westcoast, Jeffrey van GrowingArt en de vele vrijwillige hulpouders bedankt voor jullie inzet!

Maatregelen omtrent het coronavirus

Door de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus hebben we besloten om de wisselende eindtijden (14.15 uur en 14.30 uur) te schrappen. Hierdoor zijn alle kinderen, met ingang van maandag 14 juni, weer vrij om 14.30 uur. 

 

Het verzoek aan u blijft om 1,5 meter afstand te houden op het plein en het plein zo snel mogelijk te verlaten zodra uw kind(eren) uit school komen.

 

Verdere versoepelingen helaas nog niet mogelijk

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen voor leerlingen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te laten. De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte zouden krijgen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten.


De PO-Raad vindt dat de richtlijnen uit de protocollen van het primair onderwijs niet meer in lijn zijn met de versoepelingen die in de rest van de maatschappij worden doorgevoerd. De sectororganisatie heeft hier aandacht voor gevraagd. Het ministerie van OCW heeft vervolgens een advies van het OMT hierover gevraagd. 


Het OMT wil op dit moment de huidige richtlijn nog niet loslaten. Het OMT heeft meegewogen in het advies dat de scholen nu door de huidige maatregelen relatief een veilige leer- en werkomgeving zijn. De adviseurs willen stap voor stap gecontroleerd de maatschappij openstellen. Het betekent dat ze pas bij stap 4 in het openingsplan opnieuw bekijken of verdere versoepelingen mogelijk zijn. Een voorwaarde daarvoor is dat de huidige dalende lijn in besmettingscijfers zich voortzet. Het kabinet beslist waarschijnlijk op 23 juni over de maatregelen in stap 4. De eventuele versoepeling wordt dan op 30 juni van kracht, als regio Noord al bijna met vakantie gaat. 


Het huidige advies van het OMT en het daarop gebaseerde besluit van het kabinet betekenen dat er op dit moment voor het primair onderwijs geen veranderingen komen in het generieke kader waarop de richtlijnen van het RIVM zijn gebaseerd en daarmee ook geen veranderingen in de protocollen (denk aan het afscheid bij het hek in de ochtend, het niet mixen van groepen en het thuisblijven bij klachten).

 

Studiedagen 2 en 5 juli

Vrijdag 2 en maandag 5 juli staan twee studiedagen op het programma. Deze dagen zullen door ons gehele team worden benut om de (toets)gegevens te analyseren, een plan te maken voor de start van volgend schooljaar en ten slotte de overdracht van de gegevens naar de collega die de groep volgend schooljaar zal draaien.

Personele bezetting

Juffrouw Carly zal met ingang van het nieuwe schooljaar werkzaam zijn op de Hofvilla in Wateringen. Dit is voor haar een mooie stap, omdat zij een nieuwe uitdaging vindt in de manier van lesgeven op de Hofvilla. We zijn dan ook erg blij voor haar!

 

Door de laatste veranderingen begrijpt u dat er vacatureruimte is ontstaan die helaas nog niet is ingevuld. Hier zijn we actief mee bezig. Zodra we de formatie rond hebben, brengen wij u op de hoogte.

Schoolfotograaf

Donderdag 1 juli komt de schoolfotograaf weer op school. We zullen proberen om de kinderen voor hun gymtijd op de foto te zetten. De achtergrond is dit jaar gebaseerd op 'de betonlook.'

Bijdrage continurooster volgend schooljaar

Deze week hebben we de balans opgemaakt. De werkelijke inkomsten vanuit uw bijdrage t.b.v. het continurooster zijn naast de werkelijke kosten gelegd. Gelukkig hebben we de kosten kunnen dekken, waarmee we ook voor volgend jaar de bijdrage op €80,00 per kind kunnen houden. Tijdens de jaarvergadering zal de precieze financiële uitwerking worden gepresenteerd.

Resultaat tevredenheidsonderzoeken

De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken zijn binnen. Zowel ouders, als leerlingen, als onze eigen medewerkers hebben aangegeven erg tevreden te zijn over De Nieuwe Weg! Leerlingen geven de school gemiddeld een 8,3, leerkrachten een 8,4 en ouders een 8,5. De positieve feedback uit alle onderzoeken is daarnaast een prachtige bevestiging van de positiviteit die we met elkaar ervaren rond onze schoolontwikkeling.

 

Zelfkritisch als we zijn, kijken we uiteraard ook naar kansen voor ontwikkeling. Leerlingen willen vooral verbetering op gebied van netheid/hygiëne in de school en meer inspraak in schoolzaken. Leerkrachten willen verbetering op gebied van een aantal methodes en de extra hulp die we bieden. Ouders willen onder andere graag dat de invulling van de ouder(-kind)gesprekken onder de loep genomen wordt en dat de buitenschoolse activiteiten weer worden opgepakt. 

 

De ontwikkelkansen vanuit het leerlingtevredenheidsonderzoek zijn voer voor de leerlingenraad (volgend schooljaar) en de ontwikkelkansen vanuit het medewerkers- en oudertevredenheidsonderzoek zal op verschillende lagen worden opgepakt. Bedankt voor uw feedback! Zoals eerder gezegd geeft het ons bevestiging van de positieve ontwikkeling en daarnaast informatie om de school verder te kunnen ontwikkelen!

Oranje spullen

De start van het EK-voetbal nadert. Nu ook het Nederlands elftal weer vertegenwoordigd is, willen we hier op De Nieuwe Weg uiteraard niet aan voorbij gaan!

 

Morgen willen we de school een oranje tintje geven! U heeft inmiddels wellicht uw huis en de straat al geheel oranje laten kleuren om in EK-sferen te komen. Heeft u hierna nog wat oranje spullen over? Geef ze dan mee aan uw kind. Hiermee kunnen we de klassen en wellicht zelfs de gangen een oranje tintje geven.

img1.jpg
 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden