bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 6
Sint.jpg

Sinterklaas

Zaterdag 16 november komt Sinterklaas weer in het land!
Het wordt een groot feest in de klassen.

 

Op vrijdag 22 november zetten alle leerlingen hun schoen. Wilt u die dag een extra schoen mee naar school geven?

 

Voor de leerlingen van de bovenbouw, groep 5 t/m 8, is op woensdag 4 december een surprise tentoonstelling. De lokaaldeuren gaan het laatste kwartier open voor de leerlingen van deze groepen, zodat zij elkaars kunstwerken kunnen bewonderen. De surprise wordt niet ingepakt, maar de naam voor wie hij is, blijft nog even geheim.

 

Op donderdag 5 december verwachten wij Sinterklaas met zijn Pieten ’s morgens op school. Wij verwelkomen hen op het schoolplein vanaf de Mauritslaan om 8.30 uur. Komt u hen ook toezingen?

Pietengym

pietengym.jpg

Op maandag 2 december is er pietengym tijdens de gymles. De leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen in hun pietenpak gymmen. De leerlingen van groep 1 en 2 gymmen die dag in de gymzaal. De leerlingen van groep 7 en 8 zijn die dag begeleiders bij de kleuters.

Sintvoorieder1.png

Sintvoorieder1

Beste ouders van de nieuwe weg,


Wij zijn Anna en Morris en wij zitten in groep 7 en 8. Volgende week komt Sinterklaas weer naar Nederland. Helaas kunnen sommige kinderen geen Sinterklaas vieren, omdat ze niet genoeg geld hebben voor cadeautjes.

 

Dus wij kwamen op het idee om hun te helpen. We willen, van maandag 18 november t/m donderdag 21 november, op school een grote bak neerzetten waar iedereen die dat kan en wil, een cadeautje in kan stoppen voor deze kinderen (dit hoeft niet ingepakt te zijn). Het cadeautje mag nieuw zijn, maar mooie tweedehands cadeautjes zijn ook welkom.

 

Dan brengen wij alles wat we hebben opgehaald naar de stichting “Sintvoorieder1”. En dan hopen we dat iedereen een leuke Sinterklaas heeft.


Wat kun je geven? Knuffels, speelgoedautootjes, puzzels, poppen....het maakt eigenlijk niet uit. Als het maar heel is! Als je nou geen speelgoed hebt, mag je ook geld doneren. Dat kan via de website: https://www.sintvoorieder1.nl/help-mee/doneren/ en doneer!


Wij zullen op donderdagavond 21 november rond 19.00 uur het verzamelde speelgoed weg gaan brengen. Daar hebben we wel vervoer voor nodig! Wie is er op die dag beschikbaar en heeft er een grote bus die we hiervoor kunnen lenen? Dit kunt u mailen naar info@denieuweweg.wsko.nl.


Alle hulp is welkom en met z’n allen kunnen we iedereen een fijne Sinterklaas geven!


Groetjes van Anna en Morris

Stakingsdag

Staking.jpg

Woensdag 6 november stond voor het onderwijs in het teken van de staking. Zoals al in de aankondiging is omschreven, staken we liever niet. De problemen (op dit moment én in de toekomst) zijn echter niet te overzien als er geen extra geld, i.c.m. goede plannen, komt voor het onderwijs.

 

De Nieuwe Weg koos er dit keer voor om de staking in de omgeving onder de aandacht te brengen. De boodschap op het spandoek was al erg duidelijk, maar de kinderen die chocolademuntjes gaven aan automobilisten met de boodschap 'wij betalen de rekening' versterkten deze boodschap! De reacties waren positief. Wellicht heeft u het zelfs in de krant terug gelezen, want er is een mooi artikel over geschreven in AD Westland. 

 

Nu hopen dat de staking daadwerkelijk iets oplevert!

Schoolfotograaf verplaatst

Hoewel de schoolfotograaf pas in eind juni op de planning staat, vinden we het van belang om u tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging. De fotograaf komt namelijk niet dinsdag 30 juni, maar maandag 29 juni naar De Nieuwe Weg. 

Traject advies Voortgezet Onderwijs

Vorige week zijn de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 en directie bij elkaar gekomen om het traject omtrent het geven van adviezen te bespreken. Aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid over het verwachte uitstroomniveau van leerlingen in groep 7. Deze informatie is erg bruikbaar voor het bezoeken van open dagen van de juiste VO (Voortgezet Onderwijs) scholen. Daarnaast zijn wij van mening dat het advies in groep 8 niet als verrassing mag worden ervaren, omdat u als ouder al eerder in het traject van het verwachte uitstroomniveau zou moeten worden geïnformeerd.


Daarom hebben we het volgende afgesproken:

- Frequentie mededelen uitstroom: het 2e gesprek in groep 6 (voor bezoek open dag VO school in groep 7), het 2e gesprek in groep 7, het 1e gesprek in groep 8. Deze verwachte uitstroom is geen advies, het advies wordt pas gegeven in het  adviesgesprek van januari in groep 8;
- Eind groep 7 (mei, voor CITO E7) worden de voorlopige adviezen meegegeven in envelop;
- Ouders groep 7, die vragen hebben over het niveau van hun kind, zijn welkom bij de voorlichtingsavond van groep 8. In groep 8 is deze voorlichting verplicht, ook al bent u in groep 7 al geweest;

- Directie of IB is bij eindadviesgesprekken aanwezig, het betreft immers een schooladvies.

 

We hopen u op deze manier eerder te informeren over het verwachte uitstroomniveau van uw zoon/dochter, zodat open dagen in groep 7 gerichter kunnen worden bezocht en het advies in groep 8 niet als verrassing wordt ervaren.

Grote opruimactie

Zoals jullie weten gaat de school al de nodige jaartjes mee. In die jaren zijn er nogal wat spullen opgeslagen, die we zelden tot nooit meer gebruiken.

 

Het plan
Het plan is eigenlijk eenvoudig. Een aantal collega's zal de ruimtes induiken om een voorselectie te maken van spullen die we gebruiken en spullen die weg kunnen. Vervolgens willen we graag alle spullen die weg kunnen ook daadwerkelijk weggooien. Hiervoor komt er een grote vuilcontainer op het schoolplein.

 

Het weggooien vindt plaats op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, op vrijdag 20 december om 9.00 uur. De kinderen zijn deze dag vrij, maar collega's zullen er zijn om te helpen. Ook zouden we graag wat hulp van ouders krijgen. Bent u in de gelegenheid te komen helpen? Dan hoor ik het graag! Ook hiervoor kunt u een mailtje sturen naar info@denieuweweg.wsko.nl.

 

We hopen in een uur à anderhalf uur klaar te zijn. Mocht de opvang van uw kind het probleem zijn, wellicht dat uw kind mee kan helpen (de oudere kinderen) of ergens een uurtje of anderhalf kan spelen.

 

 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden