bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 1

Nieuw schooljaar

Achterzijdedef.jpg

Het nieuwe schooljaar gaat weer van start en de leerkrachten hebben deze week hard gewerkt om weer klaar te zijn voor het nieuwe jaar. We hopen maandag iedereen weer uitgerust en vol enthousiasme te verwelkomen op school. De binnenkomst zal uiteraard weer bijzonder zijn!

 

We gaan er een mooi en leerzaam jaar van maken. We wensen alle leerlingen en hun ouders een fijn schooljaar toe!

Corona (eerste schooldag)

Door de maatregelen die door het kabinet zijn gesteld, is het helaas ook niet mogelijk om de eerste schooldag met uw kind mee naar binnen te lopen. Door beeldmateriaal in Parro te delen, hopen we toch zoveel mogelijk te laten zien hoe de start van het jaar is verlopen.

 

De maatregelen, zoals ze golden voor de zomervakantie, zullen vanaf de start 'gewoon' worden voortgezet:

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. Indien kinderen van groep 3 t/m 8 verkoudheidsklachten krijgen, blijven ze thuis. Kinderen van groep 1/2 mogen bij verkoudheidsklachten wel naar school. Bij koorts blijven kinderen van alle groepen thuis.

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen voor schooltijd niet op het schoolplein en wachten na schooltijd wel op het plein (omdat daar de 1,5 m gewaarborgd kan worden). Oudercontact verloopt bij voorkeur digitaal en ouders betreden de school zo min mogelijk (ook bij verjaardagen van kinderen van groep 1/2 kunnen ouders de school helaas dus niet in).

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.

7. De school zorgt voor voldoende ventilatie.

8. De school werkt met het continurooster, waardoor de kinderen van 8.30 uur tot 14.30 uur op school zijn. De lunch is gezamenlijk in de klas.

9. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Informatieavond

Donderdag 10 september vindt de informatieavond plaats. Door toedoen van het coronavirus zal het niet mogelijk zijn om alle ouders op school te ontvangen. Om die reden wordt er op dit moment gekeken naar een andere invulling van de avond. Zodra daar meer over bekend is, laat ik dat uiteraard weten.

 

Haal de avond nog niet uit uw agenda, wellicht benutten we dezelfde tijd om informatie op afstand te verstrekken. 

WhatsApp Image 2020-08-26 at 12.42.36.jpeg

Even voorstellen: Sten van Nieuwkerk (leerkracht groep 5)

Beste ouder(s), verzorger(s)

 


Even voorstellen. Mijn naam is Sten van Nieuwkerk, 25 jaar oud en dit schooljaar op woensdag, donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 5. Het afgelopen schooljaar heeft u mij al kunnen zien op De Nieuwe Weg. Voor mijn minor studie heb ik onderzoek gedaan naar het Onderzoekend & Ontwerpend Leren in de klas en daarnaast heb ik stage gelopen in groep 5. Dit schooljaar staat voor mij in het teken van het behalen van mijn diploma aan de Pabo. Maar ondanks dat ik nog geen diploma in bezit heb, heb ik al de nodige ervaring op gedaan. Naast mijn stage op De Nieuwe Weg, ben ik afgelopen schooljaar twee dagen leerkracht geweest van groep 5 op de Verburch-Hof.

 


In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op de weg te vinden voor een lekker rondje wielrennen. Daarnaast beland ik regelmatig in een goed boek of doe ik leuke dingen met mijn vriendin, met wie ik inmiddels ook samenwoon.

 


Ik heb erg veel zin in komende schooljaar om aan de slag te gaan met de kinderen uit groep 5. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust. Wie weet tot in- of rondom de school.

Schoolgids en schoolkalender

De schoolgids en schoolkalender zijn digitaal verkrijgbaar en kunt u openen via de website. Mocht u de schoolkalender op papier willen ontvangen, kunt u er (na schooltijd) één bij Xander ophalen.

Gezonde levensstijl op De Nieuwe Weg

Een gezonde levensstijl willen wij graag promoten en onder de aandacht van de kinderen brengen. Daarom zijn woensdag en vrijdag de fruitdagen op De Nieuwe Weg.

 

Het is de bedoeling dat op die dagen alle leerlingen fruit meenemen om in de kleine pauze te eten. Fruit is lekker en gezond en mag natuurlijk ook op andere dagen meegenomen worden.

 

Na de vakantie mogen de kinderen ook weer trakteren. Graag de traktatie in een afgesloten verpakking meegeven, zodat deze mee naar huis genomen kan worden en thuis kan worden geopend. De juffen en meesters krijgen vaak een heerlijke traktatie als er een verjaardag wordt gevierd. Wij zouden het ook heel fijn om een gezonde traktatie te mogen ontvangen.

Schoolmelk

Op De Nieuwe Weg kunnen kinderen vanaf dit schooljaar geen abonnement meer nemen op Campina schoolmelk. Campina heeft besloten om dit niet meer landelijk te leveren.

Uit de gymzaal

Kleding: op maandag en donderdag hebben de leerlingen van groep 2 t/m 8 gymles. Zij moeten die dag schoenen, een broekje, een shirt en een handdoek bij zich hebben.

 

Sieraden: voor de veiligheid van de leerlingen mogen er in de gymzaal geen sieraden gedragen worden. Er is tijdens de gymles geen toezicht in de kleedkamers. De school en de (gym)leerkracht zijn niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de persoonlijke eigendommen van de leerlingen.

 

Douchen: De leerlingen van groep 3 t/m 8 douchen na de gymles. Zij moeten dus een handdoek in een plastic tas bij zich hebben op maandag en donderdag. Er wordt geen zeep of shampoo gebruikt. Als deodorant mag alleen een roller gebruikt worden. Er wordt toezicht gehouden bij de kleedkamers. Ook de jongste leerlingen drogen zich zelf af. Wellicht kunt u er thuis op letten dat uw kind hier wat handiger in wordt. Het douchen is verplicht. Wanneer een leerling wegens een belangrijke (medische) reden een keer niet kan douchen, moeten de ouders/verzorgers dit aan de leerkracht doorgeven, telefonisch of door middel van een briefje.

 

Hebt u informatie over sporttoernooien in de buurt, dan kunt u via Parro contact opnemen met meester Jack.

Nieuw meubilair

Vanaf maandag zitten de kinderen van groep 3 t/m 8 aan nieuwe tafels en op nieuwe stoelen!

 

Eind vorig schooljaar informeerden we al dat het oude meubilair buiten werd geplaatst. Dit meubilair is opgehaald en naar Albanië vervoerd. We zijn erg blij dat het op een goede bestemming terecht is gekomen! 

 

Het nieuwe meubilair is op één hoogte, waarin alleen de voetsteunen van hoogte verschillen. Hierdoor heerst er meer rust en werken kinderen fijner samen. Ook is het meubilair hoger, waardoor kinderen tijdens de verwerking staand kunnen werken!

 

We zijn erg blij met deze nieuwe spullen, wat vindt u?

WhatsApp Image 2020-08-26 at 12.50.43.jpeg
 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden