bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12

Collectieve ambitie De Nieuwe Weg

Tijdens de afgelopen twee studiedagen is het team van De Nieuwe Weg hard aan de slag gegaan met de collectieve ambitie: een beknopt document waarin we omschrijven wat onze missie (waar staan we voor?)  en onze visie (waar gaan we voor?) is. Alle beslissingen die we nemen, nemen we op basis van de collectieve ambitie. We zijn erg trots op het eindresultaat! Klik hier voor het document.

 

In de komende nieuwsbrieven licht ik hier steeds een onderdeel uit, zodat jullie inzicht hebben in wat er is besproken. Vandaag onderdeel 1:

 

Op De Nieuwe Weg leggen we een stevige basis in de vorm van (basis)vaardigheden en kennis waarmee de leerlingen succesvol verder op weg kunnen in het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij van de (deels nog onbekende) toekomst. Daarbij maken we gebruik van verschillende vormen van leren; onder andere bewegend, onderzoekend en ontwerpend.

 

Toelichting:

We zijn met elkaar continu op zoek naar optimilisering van onze lessen om de basis zo goed mogelijk te verzorgen. Ook hebben we de ambitie om onderzoekend en ontwerpend leren in ons onderwijs toe te passen. Dit gebeurt nu al in de Klimopklas, maar het aanleren van deze vaardigheden willen we in de toekomst ook aan het basisaanbod toevoegen.

Even voorstellen: Manon Romswinckel

fc9d9e6b-ea0c-4ca5-9e51-b96207ceacdb.jpg

Hallo! Mijn naam is Manon Romswinckel, 42 jaar en ik woon in Wateringen. Ik ben getrouwd met Humphrey en trotse moeder van Joëlle van 16 jaar en Ryan van 9 jaar. Na meer dan 11 jaar werkzaam te zijn geweest op de Studentenadministratie van het ROC Mondriaan in Delft, ben ik sinds de zomervakantie met heel veel plezier werkzaam als secretaresse op De Nieuwe Weg.

 

Van een grote school met 800 studenten naar een kleine school met iets meer dan 200 leerlingen, is echt een groot verschil. Het is veel persoonlijker en gemoedelijker. Naast mijn werk ben ik druk en onderweg met ons gezin, sport ik (X-core) en ga ik graag uit eten met vrienden of naar het theater. 

 

Voor vragen over Parnassys of andere administratieve zaken ben ik te vinden in de directiekamer tegenover Xander of via de mail: m.romswinckel@denieuweweg.wsko.nl 

 

Ik ben aanwezig op maandag en donderdag.

baby nieuws.png

Baby nieuws

Juffrouw Carly en haar vriend verwachten in augustus hun eerste kind. Van harte gefeliciteerd! Wij wensen hen een fijne tijd toe!

Voorjaarsvakantie en aansluitende vrije dagen

Morgenmiddag om 15.15 uur start de voorjaarsvakantie. In verband met een vrije dag en een studiedag zijn alle groepen, aansluitend op de voorjaarsvakantie, op maandag 2 en dinsdag 3 maart vrij.

 

We zien graag iedereen weer terug op woensdag 4 maart. Er vindt na de vakantie weer luizencontrole plaats. Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!

Jacques Vriens op De Nieuwe Weg!

Jacques Vriens.jpg

Het lezen stimuleren is altijd een belangrijk onderwerp voor scholen. Leeslessen zo aantrekkelijk mogelijk maken doen we door boeken aan te prijzen, de Kinderboekenweek, de voorleesdagen, het Boekenhuisje, etc. Woensdag 4 maart doet De Nieuwe Weg hier nog een schepje bovenop door het bezoek van één van Nederlands grootste kinderboekenschrijvers: Jacques Vriens!

 

Jacques Vriens is bekend van zijn bestsellers Achtste-groepers huilen niet, Baron 1898, de meester Jaap serie, Oorlogsgeheimen en nog veel meer! We zijn dan ook erg trots dat deze 'grote naam' een bezoek komt brengen aan De Nieuwe Weg! Eerst zal Jacques te vinden zijn in de groepen 6, 7 en 8. Vervolgens hebben alle kinderen (en ouders) de gelegenheid om boeken van hem te kopen in de boekenkraam en deze door Jacques te laten signeren. We kijken met z’n allen erg uit naar woensdag 4 maart!

Start groep 1c

Donderdag 5 maart gaat groep 1c officieel van start. Woensdag 4 maart werken en spelen de kinderen nog in groep 1/2 a en 1/2 b, om een dag later in een eigen vertrouwde groep verder te kunnen tot het einde van dit schooljaar. We zijn erg blij dat juffrouw Jonna en juffrouw Elisa aan de slag kunnen met de starters van De Nieuwe Weg!

inschrijven2.png

Inschrijving

Tot ons grote plezier hebben veel ouders interesse in onze school. We leiden regelmatig nieuwe gezinnen rond en vaak kiezen zij voor De Nieuwe Weg. We moeten zorgen dat we de groepsgrootte in de gaten houden. Als uw zoon of dochter geboren is in 2017 of 2018, dan verzoeken wij u vriendelijk om hem/haar zo spoedig mogelijk in te schrijven. Het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen gaat hard, maar we willen broertjes en/of zusjes graag eerst plaatsen. Daarom is een tijdige inschrijving essentieel om een plek te garanderen. Op deze manier kunnen wij er rekening mee houden als nieuwe kinderen zich aanmelden voor onze school.

 

Een inschrijfformulier kunt u afhalen bij juffrouw Manon of meester Xander.

 

Alvast bedankt!

Leerplicht

Het komt voor, dat ouders vakantieverlof aanvragen buiten de vakanties om. In principe kan buiten de schoolvakanties geen verlof worden verleend.

 

De Leerplichtwet bepaalt dat vakantieverlof uitsluitend verleend kan worden als één van de ouders of verzorgers van de leerling een beroep uitoefent waarbij het onmogelijk is om de vakantie tijdens de schoolvakanties te plannen. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor maximaal tien dagen en het mag nooit in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar vallen. In de wet wordt nadrukkelijk aangegeven dat bijvoorbeeld goedkopere vakantiemogelijkheden, wintersport, ontlopen verkeersdrukte, een bezoek aan het land van herkomst, e.d. géén redenen zijn voor extra verlof.

 

Er kunnen echter omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. Hierbij kunt u denken aan het bijwonen van een huwelijk van een familielid, het overlijden van een familielid, een verhuizing. In zo'n geval kan er extra verlof worden verleend door de directeur van de school of door de leerplichtambtenaar.

 

De aanvraag dient, indien mogelijk, altijd zes weken van tevoren bij de directeur te worden ingediend. De directeur heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over verlofaanvragen. Indien u uw kind zonder toestemming van de directeur van de school thuis houdt, kan er sprake zijn van ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit verzuim te melden bij de consulent leerplicht van de gemeente.

Veiligheid rond de school

De afgelopen weken krijgen wij verschillende berichten binnen van buren, maar ook van ouders op het plein over de verkeersveiligheid rond de school. Auto's worden niet in de parkeervakken neergezet of ze worden op de Kiss & Ride zone geparkeerd. Ook wordt er op de stoepen gefietst wat wel eens gevaarlijke situaties oplevert. Er zijn gelukkig nog geen ongevallen gebeurd en wij willen dit ook zo houden. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig!

 

Zorg ervoor dat u zich aan de verkeersregels houdt en kom het liefst lopend of op de fiets naar school. We willen dat alle kinderen veilig van en naar school toe kunnen en willen de kinderen graag het goede voorbeeld geven. Dat wilt u toch ook?

Carnaval

carnaval-1024x553.jpg

Morgen, vrijdag 21 februari, van 13.15 uur tot 15.15 uur is het groot feest op De Nieuwe Weg. Alle kinderen komen verkleed op school. De groepen 1 t/m 8 zullen zullen in verschillende lokalen spelletjes spelen.
Aan het eind van de middag sluiten we het feestelijk af en luiden we de vakantie in.

Ilona 2.jpg

Juffrouw Ilona 25 jaar in het onderwijs!

Zaterdag 15 februari was juffrouw Ilona officieel 25 jaar leerkracht bij WSKO en dat hebben we vrijdag goed gevierd! De school was gezellig versierd, juffrouw Ilona werd persoonlijk gefeliciteerd door alle kinderen, groep 8 had een mooie verrassing voor haar en na schooltijd was er een gezellige borrel. Juffrouw Ilona was erg verrast en we hebben genoten van een geslaagde dag!

Gevonden voorwerpen

Komt u nog een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen? Er ligt veel. Na de voorjaarsvakantie gaan alle spullen die niet opgehaald zijn, naar de recycling!

Doppenactie

Denkt u aan het verzamelen (en inleveren in de grote ton op school) van de plastic doppen voor KNGF geleidehonden? Rick, Devon en Job van groep 8 hopen dat er na de vakantie nog veel doppen bij komen!

 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden