bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 5
Afbeelding-Onderweg-naar-de-regio-Camperhost.png

De Nieuwe Weg op RTL 4

Vrijdag 9 oktober kwam een cameraman van RTL langs op De Nieuwe Weg om te filmen voor het programma 'RTL Onderweg Naar De Regio'. De kinderen uit groep 8 van de Klimopklas hebben het script geschreven, toestemmingsformulieren gemaakt, verspreid en verzameld en het eindproduct beoordeeld. Zij (en wijzelf) zijn erg enthousiast over het eindresultaat!

 

Er is in de groepen 3, 5 en 8 gefilmd en de uitzending is binnenkort! Namelijk zondag 8 november om 15.30 uur. De herhaling volgt op zaterdag 14 november om 13.30 uur. 

Studiedag

IMG_20201026_101632.jpg

Maandag 26 oktober waren de kinderen vrij, maar de leerkrachten zaten in de studiebanken voor een belangrijke studiedag. Dit keer stond de ochtend in het teken van het stellen van een perfect lesdoel en het geven van effectieve instructie. Het middag gedeelte hebben we ons rooster onder de loep gelegd en keuzes gemaakt over het onderwijsprogramma voor de verschillende groepen.

 

Na een inspirerende dag hebben we een mooie basis gelegd voor de bezoeken die in de klassen zullen worden afgelegd. De studiedag en deze klassenbezoeken hebben tot doel om de kwaliteit van onze lessen te vergroten. De kinderen leren bij ons op school, maar ook het team blijft altijd in ontwikkeling!

Boekenkraam

Aan het eind van de Kinderboekenweek hebben wij de boekenkraam weer afgesloten. Het was een groot succes! Er is voor € 684,75 aan boeken verkocht, waardoor de school boeken kan kopen voor een bedrag van € 150,- (zelfs meer dan vorig jaar!). Dank u wel voor uw bijdrage!

Ouder- en kindgesprekken

Ook dit jaar zullen u en uw kind worden uitgenodigd voor de ouder- en kindgesprekken. De gesprekken worden gevoerd “met” i.p.v. “over” de leerling. Hierdoor is een kind nog meer "eigenaar" van de eigen ontwikkeling en groeit de motivatie om te leren. Door toedoen van het coronavirus zullen de gesprekken worden gevoerd via Google Meet.

 

Het “ouder- en kindgesprek” is deze ronde voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Voor de leerlingen van de groepen 1/2a, 1/2b en 3 zijn er nog de “traditionele” oudergesprekken zonder de betreffende leerling.

 

Omdat er ook leerlingen bij de gesprekken aanwezig zullen zijn, vinden de gesprekken ’s middags plaats. Gescheiden ouders kunnen op één moment in het gespreksrooster inschrijven.

 

Volgende week zult u een uitnodiging ontvangen via Parro, om u in te schrijven in de digitale agenda. 

 

 

Verkeerssituatie Bernardolaan

Als school hopen we een veilige omgeving te bieden, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Die veiligheid begint in letterlijke zin al bij de entree op school.

 

We zien dat het 's morgens erg druk is voor de school (vooral aan de zijde van de Bernardolaan). In de lus staan auto's vast en dat levert gevaarlijke situaties op. We vragen daarom vaak om lopend of op de fiets naar school te komen. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, wilt u er dan op letten dat u afscheid neemt in de auto en meteen wegrijdt (indien er geen parkeerplek vrij is)? Mocht u toch mee willen lopen tot het hek, dan kunt u uw auto verderop in de straat parkeren.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

attentiebord-veilig-naar-school.jpg
 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden