bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 15

Enquête continurooster

Woensdagmiddag is de enquête rondgestuurd betreffende de eventuele invoering van een definitief continurooster. Het is t/m woensdag 17 juni mogelijk om de enquête in te vullen. Op dit moment heeft al bijna de helft van de respondenten de enquête afgerond, dank daarvoor! Bij een groot aantal reacties, is de uitkomst meer van waarde.

 

De toelichting is lang, maar de enquête betreft maar twee vragen! We zouden het zeer op prijs stellen als u twee minuten vrij wilt maken om de toelichting goed door te lezen en de twee vragen te beantwoorden.

ouderraad-600x240.jpg

Namens de Ouderraad

Beste ouders,

 

Vanaf afgelopen maandag gaan de kinderen weer hele dagen naar school en komen we stapje voor stapje uit de corona-crisis. Maar we moeten voorzichtig blijven. Om die reden heeft de school besloten om de rest van het schooljaar een continurooster te hanteren, om zo de contactmomenten tot een minimum te beperken. Om de opvang tussen de middag te kunnen regelen, heeft de school Simba gevraagd hier invulling aan te geven. Zoals u zult begrijpen hangt hier een prijskaartje aan. Om zowel de school als de ouders niet op extra kosten te jagen is er gekeken naar een creatieve oplossing.

 

Omdat we in dit bijzondere jaar niet onze gebruikelijke activiteiten (o.a. schoolreisje) kunnen organiseren hebben we een groot deel van de ouderbijdrage nog beschikbaar. Deze zullen we dit jaar niet meer in kunnen zetten op de activiteiten. In samenspraak met de school hebben we als ouderraad besloten om de kosten voor de TSO voor de rest van dit schooljaar te betalen. We benadrukken dat deze invulling eenmalig is en dat deze mogelijk is gemaakt door de geannuleerde activiteiten dit jaar.

 

Wij hopen dat u zich kunt vinden in deze eenmalige oplossing. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad,
Arjan Bogaard

Ophaalmoment

De werkwijze m.b.t. het coronavirus wordt erg goed gevolgd door leerkrachten, ouders en kinderen! Bedankt voor uw medewerking en begrip. Graag zouden we benadrukken dat we nog niet mogen verslappen.

 

Het ophaalmoment zouden we nog kunnen verbeteren. Probeer meteen huiswaarts te keren als de kinderen uit school komen (zo blijven we contactmomenten tussen volwassenen beperken). Het voelt onnatuurlijk en ongezellig, maar zo beperken we de risico's en zorgen we er samen voor dat de maatregelen landelijk versoepeld kunnen worden.

 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden