bekijk hier de online versie van de nieuwsbrief
Nieuwsbrief 12
online-pubquiz-pub-quiz-teamuitje-teambuilding-bedrijfsuitje-virtueel.jpg

Pubquiz

Morgen is het dan eindelijk zover! Dan zullen we proberen om u een welverdiende avond ontspanning te bezorgen.

 

Dit doen we met 'De Nieuwe Weg Pubquiz!'

 

- Morgenavond delen we de Meetcode en het digitale antwoordformulier via Parro.

- De Meet zal worden geopend om 20.15 uur en we starten de Pubquiz om 20.30 uur.

- U vormt een team met de mensen in uw huishouden (iedereen in huis mag meedoen).

 

Deelname is uiteraard niet verplicht, maar wel erg gezellig! Graag tot morgenavond! 

MR en GMR

In de vorige nieuwsbrief deed ik al een oproep voor de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Ook voor de MR zijn we op zoek naar versterking. 

 

Wilt u inhoudelijk meedenken op schoolniveau en gezamenlijk voor verhoging van de onderwijskwaliteit gaan? Dan is de MR (medezeggenschapsraadecht) iets voor u!

 

Wilt u zelfs een niveau hoger meedenken en op stichtingniveau meewerken aan verhoging van de kwaliteit? Dan is de GMR iets voor u! 

 

U kunt zich opgeven via Parro of telefonisch (0174-247166). Alvast bedankt!

schrijf je nu in.png

Nieuwe inschrijvingen

Tot ons grote plezier hebben veel ouders interesse in onze school. We leiden momenteel na schooltijd nieuwe gezinnen rond en vaak kiezen zij voor De Nieuwe Weg. We moeten zorgen dat we de groepsgrootte in de gaten houden. Het aantal aanmeldingen van nieuwe gezinnen gaat hard, maar we willen broertjes en/of zusjes graag eerst plaatsen. Daarom is een tijdige inschrijving essentieel om een plek te kunnen garanderen. Als uw zoon of dochter geboren is in 2018 of 2019, dan is het verstandig om hem/haar zo snel mogelijk in te schrijven. Op deze manier kunnen wij er rekening mee houden als nieuwe kinderen zich aanmelden voor onze school.

 

Een inschrijfformulier kunt u afhalen bij juffrouw Manon of meester Xander.

Verkeersveiligheid

In de weken voor- en na de lockdown hebben wij verschillende berichten binnen gekregen van ouders over de verkeersveiligheid rond de school. Auto's worden niet in de parkeervakken neergezet of ze worden op de Kiss & Ride zone geparkeerd. Ook wordt er op de stoepen gefietst wat wel eens gevaarlijke situaties oplevert. Er zijn gelukkig nog geen ongevallen gebeurd en wij willen dit ook zo houden. Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig!

 

Wilt u ervoor zorgen dat u zich aan de verkeersregels houdt en kom het liefst lopend of op de fiets naar school. Wij willen dat alle kinderen veilig van en naar school toe kunnen gaan en de kinderen graag het goede voorbeeld geven. Dat wilt u toch ook?

Continurooster- en ouderbijdrage

Vrijwel alle betalingen voor de ouderbijdrage en de bijdrage t.b.v. het continurooster zijn inmiddels binnen, bedankt daarvoor! Mocht u de betaling nog niet in orde hebben gemaakt, zou u dit dan alsnog willen doen?

 

Tijdens de lockdown zijn deze gelden noodgedwongen ingezet, omdat de noodopvang steeds voller raakte. Van een eventueel overschot is dus geen sprake.

 

Na de voorjaarsvakantie zullen we telefonisch contact opnemen als de bijdragen nog niet zijn voldaan. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Carnaval

carnaval.jpg

Morgen, vrijdag 19 februari, is het groot feest op De Nieuwe Weg. Dan vieren we het carnavalsfeest. Iets anders dan andere jaren, maar daardoor zeker niet minder leuk! We hebben besloten om het feest te vieren op de vrijdag voor de vakantie, zodat de kinderen met een feestelijk gevoel de vakantie in gaan.

 

Alle kinderen mogen verkleed op school komen. De groepen 1 t/m 8 zullen zullen in hun lokaal spelletjes spelen en iedere klas zal om beurten naar het speellokaal gaan voor een carnavalsdisco.

 

Aan het eind van de middag sluiten we het feestelijk af en luiden we de vakantie in.

Start groep 1c

Maandag 8 februari is groep 1c officieel van start gegaan. We zijn erg blij dat juffrouw Carly en juffrouw Arianne aan de slag kunnen met de starters van De Nieuwe Weg! 

 

De eerste twee weken zouden ouders mee naar binnen mogen lopen, zodat u en uw kind de nieuwe omgeving op een fijne manier leren kennen. Door de coronamaatregelen, mag dit vervolgens helaas niet meer. Voor de kinderen die gestart zijn op 8 februari betekent dit dat het afscheid vanaf 1 maart bij het hek zal zijn.

 

We wensen alle kinderen, en ouders, een hele fijne tijd bij ons op school.

logo.png

Boekenhuisje

We hebben weer veel leuke (nieuwe) boeken in het Boekenhuisje! Deze boeken kunnen door de kinderen meegenomen worden om lekker te lezen in de vakantie. Deze boeken mogen gehouden worden. Ook kunnen ze weer worden uitgewisseld als ze uit zijn. 

 

Het boekenhuisje is te vinden in de hal bij de hoofdingang.

Voorjaarsvakantie

Morgenmiddag om 14.30 uur start de voorjaarsvakantie. Omdat de studiedag van 1 maart niet doorgaat, zien we graag iedereen weer terug op maandag 1 maart. 

 

Door de coronamaatregelen kunnen er, na de vakantie, geen luizencontroles plaatsvinden. Wilt u uw kind in de vakantie nog eens extra goed controleren op luizen? Mocht u luis vinden, neem dan even contact op met school.

 

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe!

B9qSe-TIAAA3c94_0.jpg
 
Sportdag 2019
 
De Nieuwe Weg

Bernardolaan 18
2685 WB Poeldijk
0174-247166
info@denieuweweg.wsko.nl

 
Copyright © 2018 denieuweweg.wsko.nl
Online versie | Afmelden